Tips en uitgebreide Tips

Tips en uitgebreide tips kunt u tijdens het werken opvragen.

Tips

Tips leveren u de namen van de werkbalkknoppen. Laat de cursor op een werkbalkknop rusten om de naam van de knop weer te geven.

Tips worden ook weergegeven voor bepaalde elementen in een document, zoals de namen van hoofdstukken tijdens het bladeren door een lang document.

Tippictogram

tips zijn altijd ingeschakeld.


Uitgebreide tips

Uitgebreide tips bevatten een korte beschrijving van knoppen en opdrachten. Als u een uitgebreide tip wilt weergeven, drukt u op Shift+F1 en plaatst u de muiswijzer op een knop of opdracht.

Tippictogram

Als u altijd uitgebreide Help in plaats van tips wilt, schakelt u de uitgebreide Help in via - LibreOffice - Algemeen.


Help ons, alstublieft!