Pictogrammen in de documentatie

Pictogrammen in de documentatie

Er worden drie pictogrammen gebruikt om uw aandacht te vestigen op aanvullende informatie.

Waarschuwingspictogram

Het pictogram Belangrijk! wijst op belangrijke informatie met betrekking tot beveiliging van gegevens en het systeem.


Notitiepictogram

Het pictogram Notitie wijst op extra informatie: bijvoorbeeld, alternatieve manieren om een bepaald doel te bereiken.


Tippictogram

Het pictogram Tip wijst op tips om op een efficiëntere manier met het programma te werken.


Help ons, alstublieft!