Sneltoetsen voor databases

Hier volgt een lijst met sneltoetsen die beschikbaar zijn binnen databases.

De algemene sneltoetsen in LibreOffice zijn ook van toepassing.

Notitiepictogram

Sommige sneltoetsen kunnen aan uw bureaubladsysteem toegewezen zijn. LibreOffice kan deze toetsen niet gebruiken. Wijs andere toetsen toe aan LibreOffice in Extra - Aanpassen - Toetsenbord, of in uw bureaubladsysteem.


Sneltoetsen voor databases

In het query-ontwerp

Sneltoetsen

Effect

F6

Schakelen tussen de query-ontwerpgebieden.

Verwijderen

Een tabel uit het query-ontwerp verwijderen.

Tab

De verbindingslijn selecteren.

Shift+F10

Het contextmenu openen.

F4

Toont een voorbeeld.

F5

Query uitvoeren.

F7

Tabel of query toevoegen.


Venster met eigenschappen voor besturingselementen

Sneltoetsen

Effect

+pijl omlaag

De keuzelijst met invoervak openen.

+pijl omhoog

De keuzelijst met invoervak sluiten.

Shift+Enter

Een nieuwe regel invoegen.

Pijl omhoog

De cursor op de vorige regel plaatsen.

Pijl omlaag

De cursor op de volgende regel plaatsen.

Enter

De invoer in het veld aanvullen en cursor in het volgende veld plaatsen.

+F6

De focus instellen op het eerste besturingselement (als de ontwerpmodus niet is geactiveerd). Het eerste besturingselement is het eerste element dat in de Formulier-navigator wordt weergegeven.


Sneltoetsen voor het maken van BASIC-dialoogvensters

Sneltoetsen

Effect

+PageUp

Schakelen tussen tabs.

+PageDown

Schakelen tussen tabs.

F6

Schakelt tussen vensters.

Tab

Selectie van de besturingsvelden.

Shift+Tab

Selectie van de besturingsvelden in tegengestelde richting.

+Enter

Het geselecteerde besturingselement invoegen.

Pijltoets

+pijltoets

Het geselecteerde besturingselement in de desbetreffende richting verplaatsen in stappen van 1mm. In de modus voor puntselectie wordt hiermee de grootte van het geselecteerde besturingselement gewijzigd.

+Tab

Naar de volgende greep springen (in de modus voor puntselectie).

Shift++Tab

Naar de vorige greep springen (in de modus voor puntselectie).

Esc

De huidige selectie ongewijzigd laten.


Het selecteren van rijen en kolommen in een gegevenstabel (geopend door de toetscombinatie +Shift+F4)

Sneltoetsen

Effect

Spatiebalk

Schakelt de rijselectie in en uit, behalve wanneer de rij zich in de bewerkingmodus bevindt.

+Spatiebalk

Schakelen tussen rijselectie.

Shift+spatiebalk

De huidige kolom selecteren.

+Page Up

Verplaatst de cursor naar de eerste rij.

+Page Down

Verplaatst de cursor naar de laatste rij.


Help ons, alstublieft!