Sterren en banieren

Opent de werkbalk Sterren en banieren vanwaaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Pictogram Sterren

Sterren


Klik op een pictogram van de werkbalk Sterren en banieren en sleep in het document om de vorm te tekenen.

Notitiepictogram

Sommige vormen hebben een speciaal handvat waaraan u kunt slepen om eigenschappen van de vorm te wijzigen. De muisaanwijzer wijzigt naar een symbool van een hand boven deze speciale handvatten.


Help ons, alstublieft!