Werkbalk Afbeeldingsfilter

Dit pictogram op de werkbalk Afbeelding opent de werkbalk Afbeeldingsfilter, waar u verschillende filters op de geselecteerde afbeelding kunt gebruiken.

Pictogram

Filteren

Inverteren

Inverteert de kleurwaarden van een kleurenafbeelding of de helderheidswaarden van een afbeelding met grijswaarden. Pas het filter nogmaals toe om het effect terug te draaien.

Pictogram

Inverteren

Vervaagd

Softens or blurs the image by applying a low pass filter.

Pictogram

Vervaagd

Verscherpt

Verscherpt de afbeelding door een hoge filtering toe te passen.

Pictogram

Verscherpt

Ruis verwijderen

Verwijdert ruis door het toepassen van een mediaanfilter.

Pictogram

Ruis verwijderen

Solarisatie

Opens a dialog for defining solarization. Solarization refers to an effect that looks like what can happen when there is too much light during photo development. The colors become partly inverted.

Pictogram

Solarisatie

Parameters

Geeft de mate van en het type solarisatie aan.

Drempelwaarde

Geeft de mate van helderheid aan waarboven de pixels moeten worden gesolariseerd (in procenten).

Inverteren

Specificeren om ook alle pixels te inverteren.

Veroudering

All pixels are set to their gray values, and then the green and blue color channels are reduced by the amount you specify. The red color channel is not changed.

Pictogram

Veroudering

Mate van veroudering

Definieert de intensiteit van veroudering, in procenten. Met 0% ziet u de grijswaarden van alle pixels. Met 100% blijft alleen het rode kleurkanaal aanwezig.

Poster

Opens a dialog to determine the number of poster colors. This effect is based on the reduction of the number of colors. It makes photos look like paintings.

Pictogram

Poster

Posterkleuren

Geeft het aantal kleuren aan waarnaar de afbeelding moet worden gereduceerd.

Popart

Converts an image to a pop-art format.

Pictogram

Popart

Houtskooltekening

Displays the image as a charcoal sketch. The contours of the image are drawn in black, and the original colors are suppressed.

Pictogram

Houtskooltekening

Reliëf

Displays a dialog for creating reliefs. You can choose the position of the imaginary light source that determines the type of shadow created, and how the graphic image looks in relief.

Pictogram

Reliëf

Lichtbron

Geeft de positie van de lichtbron aan. Een stip stelt de lichtbron voor.

Mozaïek

Joins small groups of pixels into rectangular areas of the same color. The larger the individual rectangles are, the fewer details the graphic image has.

Pictogram

Mozaïek

Element-resolutie

Bepaalt het aantal pixels dat moet worden samengevoegd in rechthoeken.

Breedte

Definieert de breedte van de individuele tegels.

Hoogte

Definieert de hoogte van de individuele tegels.

Randen accentueren

Als u dit keuzevakje inschakelt, zullen de randen van het object worden verduidelijkt (verscherpt).

Help ons, alstublieft!