Selectie-modus

Schakelt tussen verschillende selectiemodi.

Klik op dit veld om een pop-upmenu te openen met de volgende opties:

Modus

Effect

Standaardselectie

Dit is de standaard modus van selecteren voor tekstdocumenten. Met het toetsenbord, kunt u keuzes maken met Shift+navigatietoets (pijlen, Home, End, PageUp, PageDown). Met de muis, klik in de tekst waar de selectie moet starten, houd de linker muisknop ingedrukt en ga naar het einde van de selectie. Laat de muisknop los aan het einde van de selectie.

Selectie uitbreiden

Gebruik de muis, de pijltjestoetsen of de Home en End toetsen om de huidige selectie uit te breiden of bij te snijden. Als u ergens in de tekst klikt, wordt het gebied tussen de huidige cursorpositie en de klikpositie geselecteerd.

Houd de Shift-toets ingedrukt om de modus Selectie uitbreiden tijdelijk te activeren.

Selectie toevoegen (Shift+F8)

Gebruik deze modus om meerdere tekstbereiken te selecteren. Elke nieuwe selectie met de muis of het toetsenbord wordt toegevoegd als een nieuwe selectie.

Houd de Ctrl-toets ingedrukt om de modus Selectie toevoegen tijdelijk te activeren.

Blokselectie (+Shift+F8)

Gebruik deze modus om een niet-aangrenzend tekstblok te selecteren.

Houd de Alt-toets ingedrukt om tijdelijk de modus Blokselectie te activeren.


Help ons, alstublieft!