Selectie-modus

Hier kunt u schakelen tussen verschillende selectiemodi.

Wanneer u in het veld klikt, verschijnt een context-menu met de beschikbare opties:

Modus

Effect

Standaardselectie

Dit is de standaard modus van selecteren voor tekstdocumenten. Met het toetsenbord, kunt u keuzes maken met Shift+navigatietoets (pijlen, Home, End, PageUp, PageDown). Met de muis, klik in de tekst waar de slectie moet starten, houd de linker muisknop ingedrukt en ga naar het einde van de selectie. Laat de muisknop los aan het einde van de selectie.

Selectie uitbreiden (F8)

Met de pijl-toetsen of de toetsen Home en End kan de huidige selectie uitgebreid of verkleind worden. Door in de tekst te klikken, wordt de tekst geselecteerd tussen de huidige cursorpositie en de klikpositie.

Selectie toevoegen (Shift+F8)

Een nieuwe selectie wordt toegevoegd aan een bestaande selectie. Het resultaat is een meervoudige selectie.

Blokselectie (+Shift+F8)

Een tekstblok kan worden geselecteerd.


Help ons, alstublieft!