HTML-brontekst

Toont de brontekst van het huidige HTML-document. Deze weergave is beschikbaar bij het maken van een nieuw HTML-document of het openen van een bestaand.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Beeld - HTML-bron.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram HTML-brontekst

HTML-bron


In de modus HTML-bron kunt u de tags van de HTML-indeling bekijken en bewerken. Sla het document op als platte tekst. Wijs de extensie .html of .htm toe om het document als HTML aan te duiden.

Help ons, alstublieft!