Automatische spellingscontrole aan/uit

Controleert de spelling automatisch terwijl u typt en onderstreept fouten.

Automatische spellingscontrole omschakelen

Automatische spellingscontrole aan/uit

Tikfouten worden met een rode onderstreping in het document geaccentueerd. Als u de cursor op een woord plaatst dat op die manier is gemarkeerd, kunt u het contextmenu openen om een lijst met voorgestelde correcties te krijgen. Selecteer een correctie om het woord te vervangen. Als u dezelfde fout nogmaals maakt, terwijl u het document bewerkt, zal het opnieuw als een fout worden aangegeven.

Wilt u het woordpaar in de vervangingstabel AutoCorrectie plaatsen, dan opent u het contextmenu AutoCorrectie en kiest u AutoCorrectie. Maak uw selectie in het submenu. Het woord wordt vervangen en tegelijkertijd wordt het woordpaar in de vervangingstabel geplaatst.

Help ons, alstublieft!