Tabellen toevoegen

Selecteer in het dialoogvenster Tabellen toevoegen de tabellen die u nodig hebt voor uw huidige taak. Bij het maken van een query of een nieuwe tabelpresentatie, selecteer de corresponderende tabel waarnaar de query of tabelpresentatie moet verwijzen. Als u met relationele databases werkt, selecteert u de tabellen waartussen u relaties wilt opbouwen.

Voeg de tabellen in het queryontwerp in of in de relationele vensters waar ze zullen verschijnen in een apart venster met de lijst van de velden in de tabel. U kunt de grootte en volgorde van dit venster bepalen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in een databasebestandsvenster op het pictogram Tabellen. Kies Invoegen - Tabelontwerp of Bewerken - Bewerken.


Tabel

Tabelnaam

Geeft de beschikbare tabellen weer. Klik op de tabelnaam in de lijst en klik daarna op Invoegen om een tabel in te voegen. U kunt ook dubbelklikken op de tabelnaam, waarna een venster met de tabelvelden geopend wordt aan de bovenkant van het query-ontwerp of het relationele venster.

Toevoegen

Klik hier om de huidige geselecteerde tabel in te voegen.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster Tabellen toevoegen.

Help ons, alstublieft!