Sorteervolgorde

Voer hier de sorteercriteria voor de gegevensweergave in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Het pictogram Sorteervolgorde op de werkbalken Tabelgegevens en Formulierontwerp.

Pictogram Sorteervolgorde

Sorteervolgorde


Hoewel de functies Oplopend sorteren en Aflopend sorteren slechts op één criterium sorteren, kunt u verschillende criteria combineren in het dialoogvenster Sorteervolgorde.

U kunt een sortering ongedaan maken door te klikken op de knop Ongedaan maken:Sorteren.

Sorteren

Gebruik dit gedeelte om zoekcriteria in te voeren. Als u aanvullende sorteercriteria invoert onder Daarna opzullen de gegevens die overeenkomen met de inhoud van het bovengelegen criterium aan de hand van het volgende criterium worden geordend.

Als u de veldnaam "Voornaam" in oplopende volgorde en de veldnaam "Achternaam" in aflopende volgorde sorteert zullen alle records worden gesorteerd in oplopende volgorde op Voornaam en daarna, binnen de voornamen, in aflopende volgorde op achternaam.

Veldnaam

Specificeert de naam van het gegevensveld waarvan de inhoud de sorteervolgorde zal bepalen.

Volgorde

Specificeert de sorteervolgorde (oplopend óf aflopend).

vervolgens

Voer aanvullende ondergeschikte sorteercriteria in de andere velden in.

Help ons, alstublieft!