Standaardfilter

Specificeert de logische voorwaarden om uw tabelgegevens te filteren. Dit dialoogvenster is beschikbaar voor werkbladdocumenten, databasetabellen of databaseformulieren. Het dialoogvenster voor databases bevat niet de knop Meer opties.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Meer filters - Standaardfilter.

Databasetabelweergave: Het pictogram Standaardfilter op de werkbalk Database.

Formulierweergave: Het pictogram Standaardfilter op de werkbalk Formuliernavigatie.

Pictogram Standaardfilter

Standaardfilter


Filtercriteria

U kunt een standaardfilter definiëren door het type regel, de naam van het veld, een logische voorwaarde en een waarde of een combinatie van argumenten op te geven.

Operator

U kunt voor de volgende argumenten tussen de logische operatoren EN / OF kiezen.

Veldnaam

Specificeert de veldnamen van de huidige tabel om ze in het argument te kunnen instellen. U ziet de kolom-id's als er geen tekst voor de veldnamen beschikbaar is.

Voorwaarde

Specificeert de vergelijkende operatoren waarmee de items in de velden Veldnaam en Waarde kunnen worden gekoppeld.

Waarde

Voer een waarde in waarmee de velden moeten worden gefilterd.

De keuzelijst Waarde bevat alle mogelijke waarden voor de gespecificeerde Veldnaam . Kies de waarde die in het filter moet worden gebruikt. U kunt ook de items - leeg - of - niet leeg - kiezen.

Als u de filterfunctie in databasetabellen of formulieren gebruikt, typt u de waarde die u voor filtering wilt gebruiken in het tekstvak Waarde.

Help ons, alstublieft!