Tekst

Als u de optie Tekst in het dialoogvenster Databasekolommen invoegen selecteert zal de inhoud van de gegevens, die geselecteerd zijn in de gegevensbronverkenner, als tekst in het document worden ingevoegd. U kunt in het dialoogvenster bepalen welke databasevelden of kolommen moeten worden overgebracht en hoe de tekst moet worden opgemaakt.

Als verscheidene records zijn geselecteerd als u de functie Gegevens naar tekst kiest zullen de velden voor standaardbrieven worden ingevoegd volgens het aantal records.

Tekst

In het gedeelte Tekst gebruikt u de pijlknop om de kolommen van de databasetabel te selecteren waarin u veldinhoud wilt invoegen.

Databasekolommen

Geeft alle kolommen van de databasetabel weer die in de selectielijst kunnen worden geaccepteerd om ze in het document in te voegen. Selecteer de databasekolommen die u in het document wilt invoegen.

>

Hiermee verplaatst u de velden die u in de keuzelijst Databasekolommen hebt geselecteerd naar het veld selectie.U kunt ook dubbelklikken op het item om het te selecteren.

Selecteren

Geeft de databasekolommen weer die u geselecteerd hebt om in het document in te voegen. U kunt hier ook tekst invoeren. Deze tekst wordt ook in het document ingevoegd. De itemvolgorde in het selectieveld komt overeen met de gegevensvolgorde in het document.

Formaat

Specificeert de opmaak voor het invoegen van de databasevelden in het document.

Uit database

Accepteert de database-opmaak.

Selecteren

Specificeert een opmaak voor de lijst als de opmaakinformatie van bepaalde gegevensvelden niet wordt geaccepteerd. De hier verstrekte opmaken zijn alleen voor bepaalde databasevelden beschikbaar, zoals numerieke of Booleaanse velden. Als u een databaseveld in tekstopmaak selecteert, kunt u geen opmaak uit de selectielijst kiezen, aangezien de tekstopmaak automatisch wordt behouden.

Als de opmaak die u wilt niet wordt vermeld, selecteert u 'Andere indeling...' en definieert u de gewenste notatie in het dialoogvenster Getalopmaak.

De getalopmaak die via de selectielijst is toegewezen, verwijst altijd naar het databaseveld dat in de keuzelijst Databasekolommen is geselecteerd.

Alinea-opmaakprofiel

De ingevoegde alinea's worden standaard met de huidige alinea-opmaakprofielen opgemaakt. Deze opmaak komt overeen met het item 'Geen' in de keuzelijst Alinea-opmaakprofiel. Hier kunt u andere alinea-opmaakprofielen selecteren om toe te passen op de alinea die u in het document wilt invoegen. De keuzelijst geeft de beschikbare alinea-opmaakprofielen weer die in LibreOffice worden gedefinieerd en die in de Catalogus opmaakprofielen worden beheerd.

Help ons, alstublieft!