Tabel

Selecteer in het dialoogvenster Databasekolommen invoegen de optie Tabel om de geselecteerde gegevens als een tabel in het document in te voegen. U kunt in het dialoogvenster bepalen welke databasevelden of kolommen moeten worden overgebracht en hoe de teksttabel moet worden opgemaakt.

Tabel

Gebruik, in het gebied Tabel, de pijltjestoetsen om de kolommen in de databasetabel te selecteren waarop u de teksttabel wilt toepassen.

Databasekolommen

Selecteer de databasekolommen die in de teksttabel moeten worden ingevoegd. Alle databasetabelkolommen die niet in de keuzelijst Tabelkolom(men) geaccepteerd zijn, worden hier weergegeven. De items zijn alfabetisch gesorteerd.

Tabelkolom(men)

Geeft alle databasekolommen weer die in het document moeten worden ingevoegd. Er wordt een kolom aan elk corresponderend item in de tabel toegewezen. De itemvolgorde in de keuzelijst Tabelkolom(men) bepaalt de gegevensvolgorde in de teksttabel.

>>

Verplaatst alle weergegeven databasevelden naar de keuzelijst Tabelkolom(men). Alle velden in de keuzelijst Tabelkolom(men) worden in het document ingevoegd.

>

Verplaatst het geselecteerde databaseveld naar de keuzelijst Tabelkolom(men). U kunt ook op een item dubbelklikken om het naar de keuzelijst Tabelkolom(men) te verplaatsen. Alle velden in de keuzelijst Tabelkolom(men) worden in het document ingevoegd.

<

Verwijdert het geselecteerde databaseveld uit de keuzelijst Tabelkolom(men). Het verwijderde veld wordt niet in het document ingevoegd.

<<

Verwijdert alle databasevelden uit de keuzelijst Tabelkolom(men).

Formaat

Specificeert de opmaak voor het invoegen van de databasevelden in het document.

Uit database

Accepteert de database-opmaak.

Selecteren

Specificeert een opmaak voor de lijst als de opmaakinformatie van bepaalde gegevensvelden niet wordt geaccepteerd. De hier verstrekte opmaken zijn alleen voor bepaalde databasevelden beschikbaar, zoals numerieke of Booleaanse velden. Als u een databaseveld in tekstopmaak selecteert, kunt u geen opmaak uit de selectielijst kiezen, aangezien de tekstopmaak automatisch wordt behouden.

Als de opmaak die u wilt niet wordt vermeld, selecteert u 'Andere indeling...' en definieert u de gewenste notatie in het dialoogvenster Getalopmaak.

De getalopmaak die via de selectielijst is toegewezen, verwijst altijd naar het databaseveld dat in de keuzelijst Databasekolommen is geselecteerd.

Notitiepictogram

Wanneer u de gegevens in het document in de vorm van een tabel wilt invoegen, moet de correcte optie Tabel actief zijn. U kunt dan een databaseveld in de keuzelijst Tabelkolom(men) selecteren om de opmaak van het databaseveld te definiëren. De wijzigingen in de getalopmaak worden op de laatste selectie toegepast. Het maakt niet uit of het databaseveld via de keuzelijst Databasekolommen of de keuzelijst Tabelkolom(men) is geselecteerd.


Tabellabel invoegen

Specificeert of er een kopregel voor de kolommen in de teksttabel moet worden ingevoegd.

Kolomnaam toepassen

Gebruikt de veldnamen van de databasetabel als koppen voor elk van de teksttabelkolommen.

Alleen rij maken

Voegt een lege kopregel in de teksttabel in. Wanneer u de optie Alleen rij maken gebruikt, kunt u de koppen in het document definiëren die niet overeenkomen met de namen van het databaseveld.

Eigenschappen

Opent het dialoogvenster waarin u de tabeleigenschappen zoals randen, achtergrond en kolombreedte kunt definiëren.

AutoOpmaak

Opent het dialoogvenster waarin u opmaakstijlen kunt selecteren die onmiddellijk worden toegepast wanneer u de tabel invoegt.

Help ons, alstublieft!