Databasekolommen invoegen

Voegt alle velden van de gemarkeerde record in het huidige document op de cursorpositie in. Het pictogram is alleen zichtbaar als het huidige document een tekstdocument of een werkblad is.

Pictogram

Gegevens naar tekst

Help ons, alstublieft!