AutoFilter

Filtert de records op basis van de inhoud van het huidig geselecteerde gegevensveld.

Pictogram AutoFilter

AutoFilter

Plaats de cursor in een veld waarvan u de inhoud wilt filteren en klik daarna op het pictogram AutoFilter. Nu ziet u alleen die records waarvan de inhoud identiek is aan het geselecteerde veld.

Bijvoorbeeld, om alle klanten uit New York te bekijken, klikt u op een veld met het item "New York". AutoFilter filtert dan alle klanten uit New York voor u uit de database.

U kunt de huidige AutoFilter verwijderen met de knop Filter terugzetten of met Gegevens - Filter - AutoFilter verbergen.

Klik op het pictogram Standaardfilter als u op verschillende veldnamen tegelijk wilt filteren. Het dialoogvenster Standaardfilter verschijnt, waarin u verschillende filtercriteria kunt combineren.

Help ons, alstublieft!