Oplopend sorteren

Tekstvelden worden alfabetisch gesorteerd, numerieke velden in oplopende volgorde.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Icon Sort Ascending

Oplopend sorteren


Data of the currently selected field are always sorted. A field is always selected as soon as you place the cursor in the field. To sort within tables, you can also click the corresponding column header.

To sort more than one data field, choose Data - Sort, then choose the Sort Criteria tab, where you can combine several sort criteria.

Help ons, alstublieft!