Positie in document

Dit veld toont de actuele cursorpositie in het LibreOffice BASIC-document. Het rijnummer wordt gespecificeerd, daarna het kolomnummer.

Help ons, alstublieft!