Verhogen

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich bevindt, of geselecteerde lijstalinea’s een lijstniveau omhoog.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Lijsten - Omhoog

In het contextmenu:

Kies Lijsten - Omhoog

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Verhogen


Help ons, alstublieft!