Verhogen

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich in bevindt, of geselecteerde lijstalinea's , één overzichtsniveau omhoog.

Pictogram Verhogen

Help ons, alstublieft!