Demote

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich bevindt, of geselecteerde lijstalinea's, één lijstniveau omlaag.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Lijst - Omlaag

In het contextmenu:

Kies Lijsten - Omlaag

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Verlagen


Help ons, alstublieft!