Uitlijning

Wijzigt de uitlijning van geselecteerde objecten.

Pictogram

Uitlijning

Links uitlijnen

Lijnt de linkerranden van de geselecteerde objecten uit. Als er slechts één object in Draw of Impress is geselecteerd, wordt de linkerrand van het object op de linkerpaginamarge uitgelijnd.

Horizontaal centreren

Centreert de geselecteerde objecten horizontaal. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt het midden van het object uitgelijnd op het horizontale midden van de pagina.

Rechts uitlijnen

Lijnt de rechter randen van de geselecteerde objecten uit. Als er slechts één object in Draw of Impress is geselecteerd, wordt de rechter rand van het object op de rechter paginamarge uitgelijnd.

Op bovenkant uitlijnen

Lijnt de bovenkant van de geselecteerde objecten verticaal uit. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt de bovenkant van het object uitgelijnd op de bovenste paginamarge.

Verticaal gecentreerd uitlijnen

Centreert de geselecteerde objecten verticaal. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt het midden van het object uitgelijnd op het horizontale midden van de pagina.

Op onderkant uitlijnen

Lijnt de onderzijden van de geselecteerde objecten verticaal uit. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt de onderkant van het object uitgelijnd op de onderste paginamarge.

Help ons, alstublieft!