Lettertype

Hiermee kunt u een lettertype in de lijst selecteren of de naam van een lettertype direct invoeren.

U kunt verschillende lettertypen invoeren, gescheiden door puntkomma's. LibreOffice gebruikt achtereenvolgens elk benoemd lettertype als de voorgaande lettertypen niet beschikbaar zijn.

Alle lettertypewijzigingen zijn van toepassing op de geselecteerde tekst of het woord waarin de cursor zich bevindt. Als er geen tekst is geselecteerd, is het lettertype van toepassing op de tekst die daarna wordt ingevoerd.

De laatste vijf namen van lettertypes, die geselecteerd werden, worden bovenaan in de keuzelijst getoond.

Pictogram

Lettertype

Notitiepictogram

In LibreOffice ziet u de beschikbare lettertypes alleen als de printer geïnstalleerd is als standaardprinter. Om een printer als standaardprinter te installeren, bekijkt u de documentatie van uw besturingssysteem.


U kunt de naam van de lettertypen opgemaakt in hun respectieve lettertype zien door het veld Voorbeeld van lettertype weergeven te selecteren via LibreOffice - Weergave in de dialoog Opties.

Help ons, alstublieft!