Vangen aan raster

Specificeert of frames, tekenelementen en besturingselementen alleen tussen rasterpunten verplaatst moeten worden. Wilt u de status van het vangraster alleen voor de huidige handeling wijzigen, dan versleept u een object terwijl u de ingedrukt houdt.

Lijnt objecten automatisch uit op verticale en horizontale rasterlijnen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Beeld - Raster en hulplijnen - Vangen aan raster.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Vangen aan raster

Vangen aan raster


Houd de -toets ingedrukt om deze functie te overschrijven wanneer u een object sleept.

Help ons, alstublieft!