Assistent Keuzelijst met invoervak: Databaseveld

Met de keuzelijsten met invoervak kunt u óf de waarde van een veld in een database opslaan óf deze waarde in een formulier weergeven.

De gebruikerswaarden die ingevoerd zijn in de keuzelijst met invoervak of geselecteerd zijn in de lijst kunnen worden opgeslagen in de databasetabel die toegankelijk is in het formulier. (Het opslaan van waarden in een andere tabel is niet mogelijk.) Als de waarden niet moeten worden opgeslagen in een database, zullen zij alleen in het formulier worden opgeslagen. Dit is vooral handig in HTML-formulieren, waar de door de gebruiker ingevoerde of geselecteerde waarden moeten worden toegewezen aan een server.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open de werkbalk Besturingselementen, klik op het pictogram Keuzelijst met invoervak en sleep met de muis om een veld te genereren. Er moet een verbinding met de database aanwezig zijn in het formulier: Pagina 3 van de Assistent.


Wilt u de waarde opslaan in een databaseveld?

Twee opties zijn beschikbaar als antwoord op deze vraag:

Ja, en wel in het volgende databaseveld

Specificeert of de door gebruiker ingegeven of geselecteerde waarde van een combinatie veld al of niet moet opgeslagen worden in een database veld.. Verscheidene database tabel velden worden aangeboden, die toegankelijk zijn via het huidige formulier.

In Besturingselement - Eigenschappen verschijnt het geselecteerde veld als item op de tabpagina Gegevens onder Gegevensveld.

Lijstveld

Specificeert het data veld waar de waarde van het combinatie moet opgeslagen worden.

Nee, ik wil de waarde alleen opslaan in het formulier

Specificeert dat de waarde van dit combinatieveld niet in de database geschreven wordt, maar alleen in het formulier opgeslagen zal worden.

Help ons, alstublieft!