Assistent Tabelelement

Als u een tabelcontroleveld in een document invoegt start de Assistent Tabelelement automatisch. In deze Assistent kunt u interactief specificeren welke informatie in het tabelcontroleveld wordt weergegeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open de werkbalk Besturingselementen en klik op het pictogram Meer besturingselementen. Klik op het pictogram Tabelobject en sleep de muis om een veld te genereren.


Notitiepictogram

U kunt het pictogram Assistenten aan/uit gebruiken om te voorkomen dat de Assistent automatisch wordt gestart.


Assistent Tabelelement/Keuzelijst/Keuzelijst met invoervak: Gegevens

Selecteer de gegevensbron en tabel waarmee het formulierveld is verbonden. Als u het formulierveld in een document invoegt dat reeds is gekoppeld aan een gegevensbron, wordt deze pagina onzichtbaar.

Assistent Tabelelement: Veldselectie

Selecteer hier welk veld in het tabelcontroleveld moet worden weergegeven.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Help ons, alstublieft!