Formulier-navigator

De Formulier-navigator openen. In de Formulier-navigator worden alle formulieren en subformulieren van het huidige document weergegeven, samen met hun respectievelijke besturingselementen.

Wanneer u verschillende formulieren gebruikt, vindt u in de Formulier-navigator niet alleen een overzicht van alle formulieren, maar vindt u ook diverse functies voor het bewerken van formulieren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de werkbalk Formulierontwerp klikt u op

Pictogram Formuliernavigator

Formulier-navigator


De Formulier-navigator bevat een lijst van alle aangemaakte (logische) formulieren met de bijbehorende controlevelden. Je kunt zien of een formulier controlevelden bevat door de plus teken weergegeven voor het item. Klik op het plusteken om de lijst met formulierelementen te openen.

U kunt de schikking van de verschillende besturingselementen wijzigen door ze te verslepen en weer neer te zetten binnen het venster Formulier-navigator. Selecteer één of meer besturingselementen en sleep ze in een ander formulier. Gebruik als alternatief +X of de opdracht Knippen in het contextmenu om een besturingselement naar het klembord te verplaatsen en +V of de opdracht Plakken om het besturingselement op een andere positie in te voegen.

Als u de naam wilt bewerken in de Formulier-navigator, klikt u op de naam en voert u een nieuwe naam in of gebruik de opdracht in het contextmenu.

Als u een besturingselement in de Formulier-navigator selecteert, wordt het bijbehorende element in het document geselecteerd.

Als u het contextmenu van een geselecteerd item oproept, biedt de Formulier-navigator de volgende functies:

Nieuw

Nieuwe elementen aan het formulier toevoegen. De functie Toevoegen kan alleen worden opgeroepen als een formulier is geselecteerd in de Formulier-navigator.

Formulier

Maakt een nieuw formulier in het document. Als u een subformulier wilt maken, voegt u het nieuwe formulier toe onder het gewenste hoofdformulier.

Onzichtbare besturingselementen

Maakt een verborgen besturingselement in het geselecteerde formulier, dat niet zichtbaar is op het scherm. Met een verborgen besturingselement kunnen gegevens worden ingesloten die samen met het formulier worden verzonden. Ze bevatten aanvullende informatie of beschrijvende tekst die u kunt opgeven als u het formulier maakt via de Speciale eigenschappen van het besturingselement. Selecteer het item van het verborgen besturingselement in de Formulier-navigator en selecteer de opdracht Eigenschappen.

U kunt besturingselementen in het document kopiëren via het klembord (sneltoetsen +C voor kopiëren en +V voor invoegen). U kunt verborgen besturingselementen in de Formulier-navigator kopiëren met slepen en neerzetten terwijl de toets wordt ingedrukt.

Gebruik de functie Slepen en neerzetten om besturingselementen te kopiëren binnen hetzelfde document of tussen documenten. Open een ander formulierdocument en sleep het verborgen besturingselement vanuit de Formulier-navigator naar de Formulier-navigator in het doeldocument. Klik op een zichtbaar besturingselement in het document, laat de muis even rusten zodat een kopie van het besturingselement aan het klembord voor de functie Slepen en neerzetten wordt toegevoegd en sleep de kopie vervolgens naar het andere document. Als u een kopie in hetzelfde document wilt plaatsen, druk op de -toets tijdens het slepen.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde item. Afzonderlijke formulieronderdelen of het volledige formulier verwijderen met slechts één muisklik.

Tabvolgorde

Wanneer u een formulier selecteert, wordt het dialoogvenster Tabvolgorde geopend, waarin de indices voor verplaatsing van de focus door besturingselementen via de Tabtoets zijn gedefinieerd.

Naam wijzigen

Wijzig de naam van het geselecteerde object.

Eigenschappen

Start het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item. Als er een formulier is geselecteerd, wordt het dialoogvenster Formuliereigenschappen geopend. Als er een besturingselement is geselecteerd, wordt het dialoogvenster Eigenschappen geopend.

In ontwerpmodus openen

Opent formulieren in Ontwerpmodus zodat het formulier bewerkt kan worden.

Help ons, alstublieft!