Ontwerpmodus

Schakelt de ontwerpmodus in of uit. Deze functie wordt gebruikt om snel te schakelen tussen Ontwerp- en gebruikersmodus. Activeer om de formulierelementen te bewerken, deactiveer om de formulierelementen te gebruiken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Formulier - Ontwerpmodus.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Formulier - Ontwerpmodus.

Kies Extra - Ontwerpmodus.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Ontwerpmodus

Ontwerpmodus aan/uit


note

Let op de functie In ontwerpmodus openen. Als de functie In ontwerpmodus openen is geactiveerd, wordt het document altijd in de ontwerpmodus geopend, ongeacht de status waarin het document is opgeslagen.


Als het formulier is gekoppeld aan een database en u de ontwerpmodus uitschakelt, wordt de formulierbalk in het onderste gedeelte van het documentvenster weergegeven. U kunt de koppeling met de database bewerken in het dialoogvenster Formuliereigenschappen.

Help ons, alstublieft!