Veld toevoegen

Opent een venster waarin u een databaseveld kunt selecteren om toe te voegen aan het formulier of rapport.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de werkbalk Formulierontwerp klikt u op

Pictogram Velden toevoegen

Veld toevoegen


Het venster Veld selecteren toont alle databasevelden van de tabel (of query) die u als de gegevensbron in de Formuliereigenschappen hebt gespecificeerd.

U kunt een veld in het huidige document invoegen door het door slepen met de muis in het document te plaatsen, terwijl u de muis ingedrukt houdt. Een veld wordt dan ingevoegd met een koppeling naar de database.

Als u velden toevoegt aan een formulier en u schakelt de Ontwerpmodus uit, kunt u zien dat LibreOffice een gelabeld invoerveld voor elk ingevoegd databaseveld toevoegt.

Help ons, alstublieft!