Activeringsvolgorde

Opent het dialoogvenster Tabvolgorde, zodat u de volgorde kunt wijzigen waarin besturingsvelden de focus krijgen wanneer de gebruiker op de tab-toets drukt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de werkbalk Formulierontwerp klikt u op

Pictogram Activatievolgorde

Tabvolgorde


Als formulierelementen in een document worden ingevoegd, wordt in LibreOffice automatisch bepaald in welke volgorde tussen de besturingselementen wordt verplaatst met behulp van de Tab-toets. Elk nieuw toegevoegd besturingselement wordt automatisch aan het einde van deze reeks geplaatst. In het dialoogvenster Tabvolgorde kunt u de volgorde van deze reeks aan uw eigen wensen aanpassen.

U kunt ook de index van een besturingselement definiëren met behulp van de specifieke eigenschappen van het besturingselement door de gewenste waarde in te voeren onder Volgorde in het dialoogvenster Eigenschappen van het besturingselement.

Een keuzerondje binnen een groep kan alleen via de Tab-toets worden bereikt als één van de keuzerondjes is ingesteld op "geselecteerd". Als u een groep keuzerondjes hebt gemaakt en geen van de keuzerondjes ingesteld is op "geselecteerd", heeft de gebruiker met het toetsenbord geen toegang tot de groep en de keuzerondjes.

Besturingselementen

Geeft alle besturingselementen in het formulier weer. Deze besturingselementen kunnen met de Tabtoets worden geselecteerd in de opgegeven volgorde (van boven naar beneden). Selecteer één besturingselement in de lijst met Besturingselementen om de gewenste positie toe te kennen in de tabvolgorde.

Omhoog

Klik op de knop Omhoog om het geselecteerde besturingselement een positie hoger te plaatsen in de tabvolgorde.

Omlaag

Klik op de knop Omlaag om het geselecteerde besturingselement een positie lager te plaatsen in de tabvolgorde.

AutoSortering

Klik op de knop AutoSortering om de besturingselementen automatisch te sorteren op basis van de positie in het document.

Help ons, alstublieft!