Gebeurtenissen

Op de tabpagina Gebeurtenissen kunt u een macro toekennen aan bepaalde gebeurtenissen die voorkomen in een formulier.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu van het geselecteerde formulierelement en kies Formulier, tabblad Gebeurtenissen.

Open de werkbalk Besturingselementen of Formulierontwerp en klik op het pictogram Besturingselement. Klik vervolgens op het tabblad Gebeurtenissen.


Als u een gebeurtenis aan een macro wilt koppelen, schrijft u eerst een macro die alle opdrachten bevat die moeten worden uitgevoerd als de gebeurtenis plaatsvindt. Wijs de macro vervolgens toe aan de respectievelijke gebeurtenis door op de knop ... naast de bijbehorende gebeurtenis te klikken. Het dialoogvenster Macro toewijzen wordt geopend, waarin u de macro kunt selecteren.

De volgende handelingen kunnen individueel worden geconfigureerd, d.w.z. u kunt uw eigen dialoogvensters gebruiken om een actie te beschrijven:

  1. Tonen van een foutboodschap,

  2. Bevestiging van een verwijdering (voor gegevensrecords),

  3. Invullen van parameters,

  4. Controleren van invoer bij opslaan van een gegevensrecord.

Dit betekent bijvoorbeeld, dat u een "Verwijdering bevestigen" verzoek zoals "Klant XYZ echt verwijderen?" bij het verwijderen van een gegevensrecord kunt laten verschijnen.

Notitiepictogram

De gebeurtenissen die worden weergegeven in het dialoogvenster Gebeurtenissen kunnen niet direct worden bewerkt. U kunt een gebeurtenis uit de lijst verwijderen door op de Del-toets te drukken.


Hieronder staan alle gebeurtenissen voor een formulier en beschrijvingen er van, die kunnen worden gekoppeld aan een macro:

Bij het herladen

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Bij het laden

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Bij het ontladen

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Fout opgetreden

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Na het bijwerken van de record

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Na wijzigen van record

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Parameters invullen

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

:naam is een parameter die moet worden ingevuld bij het laden. De parameter wordt automatisch ingevuld uit het basisformulier zolang dit mogelijk is. Als de parameter niet kan worden ingevuld, wordt deze gebeurtenis opgeroepen en een gekoppelde macro kan de parameter invullen.

Verwijderen bevestigen

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Vóór het bijwerken

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Na het bijwerken

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Voor het herstellen

The Prior to reset event occurs before a form is reset. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Een formulier wordt teruggezet als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. De gebruiker drukt op een (HTML) knop die is gedefinieerd als een knop Terugzetten

  2. Een nieuwe en lege record wordt gemaakt in een formulier dat is gekoppeld aan een gegevensbron. In de laatste record kan bijvoorbeeld de knop Volgende record worden ingedrukt.

Na het herstellen

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Vóór het bijwerken van de record

The Before record action event occurs before the current record is changed. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Vóór het herladen

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Vóór het ontladen

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Vóór indiening

The Before submitting event occurs before the form data is sent.

Vóór wijzigen van record

The Before record change event occurs before the current record pointer is changed. For example, the linked macro can prevent this action by returning "FALSE".

Help ons, alstublieft!