Formulier

In dit dialoogvenster kunt u onder andere de gegevensbron en de gebeurtenissen voor het gehele formulier specificeren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Formulier - Formuliereigenschappen.

In het contextmenu:

Kies Formuliereigenschappen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Formulier- Formuliereigenschappen.

Kies Extra - Formuliereigenschappen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Formuliereigenschappen

Formuliereigenschappen


Als u gegevens intoetst in het dialoogvenster Eigenschappen, houd er dan rekening mee dat meerregelige invoer mogelijk is voor bepaalde keuzelijsten met invoervak. Dit betreft alle velden waarin een SQL-argument kan worden ingevoerd evenals de eigenschappen van tekstvelden of labelvelden. U kunt deze velden openen en tekst invoeren in de geopende lijst. U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken:

Toetsen

Effect

+Pijl omlaag:

Opent de keuzelijst met invoervak.

+Pijl omlaag:

Sluit de keuzelijst met invoervak.

Shift+Enter

Voegt een nieuwe regel in.

Pijl omhoog

Plaatst de cursor in de voorgaande regel.

Pijl omlaag

Plaatst de cursor in de volgende regel.

Enter

Completeert de invoer in het veld en plaatst de cursor in het volgende veld.


Zoals met de conventionele keuzelijsten of keuzelijsten met invoervak kunt u de lijst, met een muisklik op de pijl aan de rechterkant van het veld openen of sluiten. De invoer kan hier echter óf in de geopende lijst óf boven in het tekstvak worden ingetoetst. Een uitzondering zijn de eigenschappen die een lijstrepresentatie verwachten, bijv. de eigenschap "Items in lijsten" die voor de controlevelden Keuzelijst en Keuzelijst met invoervak kan worden ingesteld. Hier kunt u de items alleen bewerken als het veld is geopend.

Algemeen

Gegevens

Op het tabblad Gegevens definieert u de formuliereigenschappen die verwijzen naar de database die aan het formulier is gekoppeld.

Gegevensformuliergebeurtenissen

Op het tabblad Gebeurtenissen kunt u een macro toewijzen aan bepaalde gebeurtenissen die plaatsvinden in een gegevensformulier.

Help ons, alstublieft!