Gebeurtenissen

Op de tabpagina Gebeurtenissen kunt u gebeurtenissen die kunnen voorkomen in een besturingselement van een formulier aan een macro koppelen.

Wanneer de gebeurtenis zich voordoet, zal de gekoppelde macro worden opgeroepen. Om een macro aan een gebeurtenis toe te wijzen, klikt u op de knop .... Het dialoogvenster Gebeurtenis toewijzen opent.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu van een geselecteerd formulierelement - kies het tabblad Eigenschappen besturingselement - Gebeurtenissen.

Open de werkbalk Formulierontwerp en klik op het pictogram Eigenschappen besturingselement, tabblad - Gebeurtenissen.


Afhankelijk van het besturingselement zijn verschillende gebeurtenissen beschikbaar. Daarom worden alleen de gebeurtenissen die zinvol zijn voor het besturingselement en de geselecteerde context vermeld op het tabblad Gebeurtenissen.
De volgende gebeurtenissen zijn gedefinieerd:

Bij het oproepen

Deze gebeurtenis vindt plaats voordat een actie wordt geactiveerd door op het besturingselement te klikken. Als u bijvoorbeeld op een knop "Verzenden" klikt, wordt een verzendactie gestart; Het eigenlijke "verzend"-proces wordt echter alleen gestart wanneer de gebeurtenis Bij het initiƫren plaatsvindt. Met de gebeurtenis Actie goedkeuren kunt u het proces beƫindigen. Als de gekoppelde methode FALSE terugstuurt, wordt Bij het initiƫren niet uitgevoerd.

Actie uitvoeren

De gebeurtenis Actie uitvoeren vindt plaats wanneer een actie wordt gestart. Als u bijvoorbeeld een knop Verzenden in uw formulier heeft, vertegenwoordigt het verzendproces de actie om te worden geĆÆnitieerd.

Gewijzigd

De gebeurtenis Gewijzigd vindt plaats wanneer de controle de focus verliest en de inhoud van het besturingselement is veranderd sinds het de focus verloor.

Tekst gewijzigd

De gebeurtenis Tekst gewijzigd vindt plaats als u een tekst invoert of wijzigt in een invoerveld.

Status gewijzigd

De gebeurtenis Itemstatus gewijzigd vindt plaats als de status van het controleveld is gewijzigd, bijvoorbeeld van aangevinkt naar niet aangevinkt.

Indien focus bereikt

De gebeurtenis Bij ontvangst van focus vindt plaats als een controleveld de focus ontvangt.

Bij focusverlies

De gebeurtenis Bij verlies van focus vindt plaats als een controleveld de focus verliest.

Met ingedrukte toets

De gebeurtenis Toets ingedrukt vindt plaats wanneer de gebruiker een willekeurige toets indrukt terwijl het besturingselement de focus heeft. Deze gebeurtenis kan worden gekoppeld aan een macro voor het controleren van invoer.

Toets losgelaten

De gebeurtenis Toets vrijgegeven vindt plaats wanneer de gebruiker een toets loslaat terwijl het besturingselement de focus heeft.

Muis binnen

De gebeurtenis Muis binnen vindt plaats als de muis zich binnen het besturingsveld bevindt.

Muisbeweging bij indrukken toets

De gebeurtenis muis verplaatst terwijl toets ingedrukt vindt plaats wanneer de muis wordt gesleept terwijl een toets wordt ingedrukt. Een voorbeeld is wanneer tijdens slepen en neerzetten een extra toets de modus bepaalt (verplaatsen of kopiƫren).

Muisbeweging

De gebeurtenis Muis verplaatst treedt op als de muis over het besturingselement beweegt.

Muisknop ingedrukt

De gebeurtenis muisknop ingedrukt vindt plaats als de muisknop wordt ingedrukt terwijl de muisaanwijzer op het besturingselement staat.

Notitiepictogram

Onthoud dat deze gebeurtenis ook wordt gebruikt voor het aanroepen van een contextmenu op het besturingselement.


Muisknop losgelaten

De gebeurtenis Muisknop losgelaten treedt op als de muisknop wordt losgelaten terwijl de muisaanwijzer op het besturingselement staat.

Muis buiten

De gebeurtenis Muis buiten vindt plaats wanneer de muis zich buiten het besturingsveld bevindt.

VĆ³Ć³r het bijwerken

De gebeurtenis Voor het bijwerken vindt plaats voordat de besturingsinhoud die door de gebruiker is gewijzigd, naar de gegevensbron wordt geschreven. De gekoppelde macro kan deze actie bijvoorbeeld voorkomen door ONWAAR te retourneren.

Na het bijwerken

De gebeurtenis Na bijwerken vindt plaats nadat de controle-inhoud die door de gebruiker is gewijzigd, naar de gegevensbron is geschreven.

Voor het herstellen

De gebeurtenis Voorafgaand aan herstellen vindt plaats voordat een formulier wordt hersteld. Als u WAAR retourneert, wordt het herstel goedgekeurd en als u ONWAAR retourneert, wordt de bewerking geannuleerd.

Een formulier wordt teruggezet als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. De gebruiker drukt op een (HTML) knop die is gedefinieerd als een knop Terugzetten

  2. Een nieuwe en lege record wordt gemaakt in een formulier dat is gekoppeld aan een gegevensbron. In de laatste record kan bijvoorbeeld de knop Volgende record worden ingedrukt.

Na het herstellen

De gebeurtenis Na herstellen vindt plaats nadat een formulier is hersteld.

Help ons, alstublieft!