Eigenschappen

Opent een dialoogvenster voor het bewerken van de eigenschappen van een geselecteerd besturingselement.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu van een geselecteerd formulierelement - kies Eigenschappen besturingselement.

Pictogram Besturingselemen

Besturingselement


note

U kunt het dialoogvenster Eigenschappen alleen oproepen als in de Ontwerpmodus een besturingselement is geselecteerd.


Als u gegevens intoetst in het dialoogvenster Eigenschappen, houd er dan rekening mee dat meerregelige invoer mogelijk is voor bepaalde keuzelijsten met invoervak. Dit betreft alle velden waarin een SQL-argument kan worden ingevoerd evenals de eigenschappen van tekstvelden of labelvelden. U kunt deze velden openen en tekst invoeren in de geopende lijst. U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken:

Toetsen

Effect

+Pijl omlaag:

Opent de keuzelijst met invoervak.

+Pijl omlaag:

Sluit de keuzelijst met invoervak.

Shift+Enter

Voegt een nieuwe regel in.

Pijl omhoog

Plaatst de cursor in de voorgaande regel.

Pijl omlaag

Plaatst de cursor in de volgende regel.

Enter

Completeert de invoer in het veld en plaatst de cursor in het volgende veld.


Zoals met de conventionele keuzelijsten of keuzelijsten met invoervak kunt u de lijst, met een muisklik op de pijl aan de rechterkant van het veld openen of sluiten. De invoer kan hier echter óf in de geopende lijst óf boven in het tekstvak worden ingetoetst. Een uitzondering zijn de eigenschappen die een lijstrepresentatie verwachten, bijv. de eigenschap "Items in lijsten" die voor de controlevelden Keuzelijst en Keuzelijst met invoervak kan worden ingesteld. Hier kunt u de items alleen bewerken als het veld is geopend.

Algemeen

Via de tab Algemeen kunt u de algemene eigenschappen van een formuliersbesturingselement definiëren. Deze eigenschappen zijn verschillend, afhankelijk van het type besturingselement. De volgende eigenschappen zijn niet allemaal voor elk besturingselement beschikbaar.

Gegevens

Op het tabblad Gegevens kunt u een gegevensbron aan het geselecteerde besturingselement toewijzen.

Gebeurtenissen

Op de tabpagina Gebeurtenissen kunt u gebeurtenissen die kunnen voorkomen in een besturingselement van een formulier aan een macro koppelen.

Gegevens (voor XML-formulierdocumenten)

Op het tabblad Gegevens van het dialoogvenster Eigenschappen voor een XML-formulierdocument vindt u enkele instellingen voor XML-formulieren.

Help ons, alstublieft!