Speciale tips voor datumvelden

Voor tweecijferige jaren gebruiken de datumvelden de begrensde waarde die u hebt geselecteerd in - LibreOffice - Algemeen. Als 1935 bijvoorbeeld is gedefinieerd als de onderwaarde volgens de instelling en u toetst 34 in als datumwaarde, dan is het resultaat 2034 in plaats van 1934.

De vooraf ingestelde grenswaarde wordt opgeslagen voor elk document.

In LibreOffice worden jaren aangegeven met vier cijfers; het verschil tussen 1/1/99 en 1/1/01 is dus twee jaar. Met de instelling Jaartallen (twee cijfers) kan de gebruiker de jaren definiëren waarin tweecijferdatums aan 2000 toegevoegd worden. Als u bijvoorbeeld een datum van 1/1/30 of later specificeert, wordt de ingang 1/1/20 als 1/1/2020 herkend in plaats van 1/1/1920.

Help ons, alstublieft!