Speciale eigenschappen van een opgemaakt veld

Opmaak: U kunt de eigenschap Opmaak instellen door op de knop ... te klikken op de regel Opmaak in het dialoogvenster Eigenschappen: Opgemaakt veld. Het dialoogvenster Getalopmaak verschijnt.

Als het opgemaakte veld is gekoppeld aan een tekstveld in een database, worden de items in dit veld behandeld als tekst. Als het opgemaakte veld is gekoppeld aan een veld met getalopmaak, wordt de invoer behandeld als getallen. De datum en tijd worden ook intern afgehandeld als getallen.

Min. waarde en Max. waarde: Hier kunt u de minimale en maximale numerieke waarde invoeren voor het opgemaakte veld. De grenswaarden bepalen de uitvoer van bestaande gegevens (bijvoorbeeld: Min. waarde is 5, de gekoppelde veldnaam bevat het getal 3. De uitvoer is 5, maar de waarde in de database wordt niet gewijzigd) en de invoer van nieuwe gegevens (bijvoorbeeld: Max. waarde is 10 en u voert 20 in. De invoer wordt gecorrigeerd en in de database wordt 10 geschreven). Als de velden niet worden ingevuld voor Min. waarde en Max. waarde, worden er geen limieten toegepast. Voor opgemaakte velden die zijn gekoppeld aan een databasetekstveld zijn deze twee waarden en de Standaardwaarde niet van toepassing.

Standaardwaarde: Deze waarde wordt ingesteld als standaardwaarde voor nieuwe records.

Help ons, alstublieft!