Besturingselementen

De werkbalk of het submenu Formulierbesturingselementen bevatten hulpmiddelen die u nodig heeft om een interactief formulier te maken. U kunt de werkbalk of het submenu gebruiken om besturingselementen toe te voegen aan een formulier in een tekst-, tekening-, werkblad-, presentatie- of HTML-document, bijvoorbeeld een knop die een macro uitvoert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Werkbalken - Formulierbesturingselementen.

Pictogram op de werkbalk Invoegen (u moet misschien dit in eerste instantie onzichtbare pictogram activeren):

Pictogram Selecteer

Besturingselementen


note

XML-formulierdocumenten (XForms) gebruiken dezelfde besturingselementen.


Wanneer u een formulier wilt maken, opent u een document en gebruikt u de werkbalk Besturingselementen om de formulierbesturingselementen toe te voegen en te definiƫren. U kunt het formulier desgewenst ook aan een database koppelen, zodat u de besturingselementen kunt gebruiken om een database te manipuleren.

Wanneer u een formulier in een HTML-document maakt, kunt u het formulier gebruiken om gegevens over het internet te verzenden.

Zo voegt u een besturingselement aan een document toe:

  1. Klik op de werkbalk Besturingselementen op het pictogram dat u wilt toevoegen.

  2. Klik vervolgens in het document en sleep om het besturingselement te maken.

    tip

    Houd de Shift-toets ingedrukt, terwijl u sleept, om een vierkant besturingselement te maken.


tip

Om een veld uit de lijst met velden van een tabel of query aan een formulier toe te voegen, sleept u een cel naar het formulier. In een tekstdocument kunt u ook een kolomkop slepen om een veld aan een formulier toe te voegen. veld, houd +Shift ingedrukt terwijl u een kolomkop sleept.


Een besturingselement wijzigen

  1. Klik met de rechtermuisknop op het besturingselement en kies Eigenschappen besturingselement. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u de eigenschappen van het besturingselement kunt definiƫren.

  2. Wanneer u een sneltoets voor een besturingselement wilt specificeren, voegt u een tilde (~) vĆ³Ć³r het teken in het label van het besturingselement toe.

  3. U kunt besturingselementen uit het ene document verslepen en ze in een ander neerzetten. U kunt besturingselementen ook tussen documenten kopiƫren en plakken. Wanneer u een besturingselement uit een ander document invoegt, analyseert LibreOffice de gegevensbron, het inhoudstype en de inhoudseigenschappen, zodat het besturingselement bij de logische structuur van het doeldocument past. Een besturingselement dat bijvoorbeeld de inhoud van een adresboek weergeeft, geeft nog steeds dezelfde inhoud weer nadat u het naar een ander document hebt gekopieerd. U kunt deze eigenschappen bekijken op het tabblad Gegevens van het dialoogvenster Eigenschappen van het betreffende besturingselement.

Selecteren

Pictogram Selecteer

Dit pictogram schakelt de muisaanwijzer naar de selectiemodus over, of deactiveert deze modus. De selectiemodus wordt gebruikt om de besturingselementen van het huidige formulier te selecteren.

Ontwerpmodus

Schakelt de ontwerpmodus in of uit. Deze functie wordt gebruikt om snel te schakelen tussen Ontwerp- en gebruikersmodus. Activeer om de formulierelementen te bewerken, deactiveer om de formulierelementen te gebruiken.

Pictogram Ontwerpmodus

Ontwerpmodus aan/uit

Assistenten aan/uit

Pictogram Assistent Formulierbesturingselementen aan/uit

Schakelt de Assistenten voor automatische besturingselementen in en uit.

Met behulp van deze Assistenten kunt u de eigenschappen van keuzelijsten, tabelobjecten en andere besturingselementen invoeren.

Formulierontwerp

Pictogram Formulierontwerp hulpmiddelen

Opent de werkbalk Formulierontwerp.

Label

Pictogram Labelvelden

Maakt een veld voor het weergeven van tekst. Deze labels zijn alleen voor het weergeven van vooraf gedefinieerde tekst. Er kan in deze velden niets worden ingevoerd.

Tekstvak

Pictogram Tekstvak

Maakt een tekstvak. Tekstvakken zijn velden waarin de gebruiker tekst kan invoeren. Tekstvakken kunnen in een formulier voor weergave van gegevens of invoer van nieuwe gegevens gebruikt worden.

Keuzevak

Pictogram Keuzevakje

Maakt een keuzevakje. Met keuzevakjes kunt u een functie in een formulier in- of uitschakelen.

Keuzerondje

Pictogram Keuzerondje

Maakt een keuzerondje. Keuzerondjes laten de gebruiker Ć©Ć©n van meerdere keuzes kiezen. Keuzerondjes met dezelfde functionaliteit krijgen dezelfde naam (eigenschap Name). Normaal gesproken krijgen zij een groepsvak.

Keuzelijst

Pictogram Keuzelijst

Maakt een keuzelijst. Via een keuzelijst kunnen gebruikers een item in een lijst selecteren. Als het formulier aan een database is gekoppeld en de databaseverbinding is actief, verschijnt automatisch de Assistent Keuzelijst nadat de lijst in het document is ingevoegd. Deze Assistent helpt u de keuzelijst te maken.

Keuzelijst met invoervak

Pictogram Keuzelijst met invoervak

Maakt een keuzelijst met invoervak. Een keuzelijst met invoervak is een Ć©Ć©nregelige keuzelijst die uitgevouwen kan worden en waaruit gebruikers een optie kunnen kiezen. U kunt de eigenschap "alleen-lezen" aan de keuzelijst met invoervak toewijzen, zodat gebruikers geen andere items dan die uit de lijst, kunnen invoeren. Als het formulier met een database is verbonden en de databaseverbinding is actief, verschijnt automatisch de Assistent Keuzelijst met invoervak nadat u de lijst in het document hebt ingevoegd.

Knop

Pictogram Knop

Maakt een knop. Deze functie kan worden gebruikt om een opdracht voor een gedefinieerde gebeurtenis uit te voeren, zoals een muisklik.

U kunt tekst en afbeeldingen op deze knoppen toepassen.

Afbeeldingsknop

Pictogram Afbeeldingsknop

Maakt een knop die als een afbeelding wordt weergegeven. Afgezien van de grafische weergave heeft een afbeeldingsknop dezelfde eigenschappen als een "normale" knop.

Opgemaakt veld

Pictogram Opgemaakt veld

Maakt een opgemaakt veld. Een opgemaakt veld is een tekstvak waarin u kunt definiƫren hoe de invoer en uitvoer worden opgemaakt, en welke beperkende waarden van toepassing zijn.

Een opgemaakt veld heeft speciale eigenschappen voor besturingselementen (kies Opmaak - Besturingselement).

Datumveld

Pictogram Datumveld

Maakt een datumveld. Als het formulier aan een database is gekoppeld, kunnen de datumwaarden uit de database worden overgenomen.

Als u de eigenschap Vervolgkeuzelijst aan het datumveld toewijst, kan de gebruiker een kalender openen om een datum onder het datumveld te selecteren. Dit is ook van toepassing op een datumveld binnen een Tabelbesturingselement.

tip

Datumvelden kunnen gemakkelijk door de gebruiker worden bewerkt met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Afhankelijk van de cursorpositie kan de dag, maand of het jaar via de pijltjestoetsen worden verhoogd of verlaagd.


Specifieke opmerkingen op datumvelden.

Numeriek veld

Pictogram Numeriek veld

Maakt een numeriek veld. Als het formulier aan een database is gekoppeld, kunnen de numerieke waarden in het formulier uit de database worden overgenomen.

Groepsvak

Pictogram Groepsvak

Maakt een frame om verschillende besturingselementen visueel te groeperen. Met Groepsvakken kunt u keuzerondjes in een frame groeperen.

Als u een groepsframe in het document invoegt, wordt de Assistent Groepselement gestart waarmee u gemakkelijk een groep van keuzerondjes kunt maken.

Opmerking: Wanneer u een groepsvak over reeds bestaande besturingselementen tekent en dan een besturingselement wilt selecteren, moet u eerst het contextmenu van de groep openen en kiezen Schikken - Naar achteren. Selecteer dan het besturingselement terwijl wordt ingedrukt.

note

Groepsvakken worden alleen voor een visueel effect gebruikt. Een functionele groepering van keuzerondjes kan door de definitie van namen worden gemaakt: voer onder de naameigenschappen van alle keuzerondjes dezelfde naam in om ze te groeperen.


Tijdveld

Pictogram Tijdveld

Maakt een tijdveld. Als het formulier aan een database is gekoppeld, kunnen de tijdswaarden voor het formulier uit de database worden overgenomen.

tip

Tijdvelden kunnen gemakkelijk door de gebruiker worden bewerkt met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Afhankelijk van de cursorpositie worden de uren, minuten of de seconden stap voor stap via de pijltjestoetsen verhoogd of verlaagd.


Valutaveld

Pictogram Valutaveld

Maakt een valutaveld. Als het formulier aan een database is gekoppeld, kan de inhoud van het valutaveld in het formulier uit de database worden overgenomen.

Patroonveld

Pictogram Patroonveld

Maakt een patroonveld. Patroonvelden bestaan uit een bewerkingsmasker en een tekenmasker. Het bewerkingsmasker bepaalt welke gegevens kunnen worden ingevoerd. Het tekenmasker bepaalt de inhoud van het patroonveld tijdens het laden van het formulier.

note

Patroonvelden worden niet in HTML-indeling geƫxporteerd.


Tabelobject

Pictogram Tabelcontroleveld

Maakt een tabelbesturingselement om een databasetabel weer te geven. Als u een nieuw tabelobject maakt, verschijnt de Assistent Tabelelement.

Speciale informatie over tabelobjecten.

Navigatiebalk

Pictogram Navigatiebalk

Maakt een balk Navigatie.

Met de werkbalk Navigatie kunt u door de records van een database of databaseformulier gaan. De besturingselementen op deze werkbalk Navigatie werken hetzelfde als de besturingselementen op de standaard werkbalk Navigatie in LibreOffice.

Afbeeldingselement

Pictogram Afbeeldingbesturing

Maakt een afbeeldingselement. Dit kan alleen worden gebruikt om afbeeldingen uit een database toe te voegen. In het document dubbelklikt u op dit besturingselement om het dialoogvenster Afbeelding invoegen te openen en de afbeelding in te voegen. Er is ook een contextmenu (niet in ontwerpmodus) met opdrachten voor het invoegen en verwijderen van de afbeelding.

Afbeeldingen uit een database kunnen in een formulier worden weergegeven en nieuwe afbeeldingen kunnen in de database worden ingevoegd, zolang het afbeeldingselement niet tegen schrijven is beveiligd. Het besturingselement moet naar een databaseveld van het afbeeldingstype verwijzen. Daarom moet u het gegevensveld in het venster met eigenschappen op het tabblad Gegevens invoeren.

Bestandsselectie

Pictogram Bestandsselectie

Maakt een knop waarmee u bestanden kunt selecteren.

Draaiknop

Pictogram Draaiknop

Maakt een draaiknop.

Als u een draaiknop aan een Calc-werkblad toevoegt, kunt u het tabblad Gegevens gebruiken om een tweerichtingskoppeling tussen de draaiknop en een cel te maken. Het resultaat is dat wanneer u de inhoud van een cel wijzigt, de inhoud van de draaiknop wordt bijgewerkt. Als u daarentegen de waarde van de draaiknop wijzigt, wordt de inhoud van de cel bijgewerkt.

Schuifbalk

Pictogram Schuifbalk

Maakt een schuifbalk.

U kunt de volgende eigenschappen voor een schuifbalk specificeren:

UI-naam

Semantiek

Min. scrollwaarde

Hier kunt u de minimum hoogte of -breedte van een schuifbalk opgeven.

Max. scrollwaarde

Hier kunt u de maximum hoogte of -breedte van een schuifbalk opgeven.

Standaard scrollwaarde

Specificeert de standaardwaarde van een schuifbalk, die gebruikt wordt wanneer het formulier hersteld wordt.

Richting

Hier kunt u de richting van een schuifbalk, horizontaal of verticaal, opgeven.

Kleine verandering

Specificeert de minimum hoeveelheid waarmee u een schuifbalk kunt verplaatsen door, bijvoorbeeld, op een pijl te klikken.

Grote verandering

Hiermee bepaalt u hoever de schuifbalk bij een grote stap verschoven wordt, bijvoorbeeld wanneer u tussen de scrollduim en een schuifbalkpijl klikt.

Vertraging

Specificeert de vertraging in milliseconden tussen triggergebeurtenissen voor schuifbalken. Bijvoorbeeld de vertraging die optreedt wanneer u op een pijlknop op de schuifbalk klikt en de muisknop ingedrukt houdt.

Symboolkleur

Hiermee kunt u de kleur van de pijlen op de schuifbalk specificeren.

Zichtbare grootte

Specificeert de grootte van de scrollduim in 'waarde-eenheden'. Bijvoorbeeld: een waarde van ('Max. scrollwaarde' min 'Min scrollwaarde') / 2 resulteert in een scrollduim die de helft van de schuifbalk in beslag neemt.

Stel de Zichtbare grootte op nul in om de breedte van de schuifbalk gelijk te maken aan de hoogte van de balk.


In een Calc-werkblad kunt u het tabblad Gegevens gebruiken om een tweerichtingskoppeling tussen een schuifbalk en een cel te maken.

Help ons, alstublieft!