Voorwaarde toevoegen

Voeg een voorwaarde toe aan dit subdialoogvenster van het dialoogvenster Item toevoegen/Item bewerken in de Data Navigator.

Voorwaarde

Voer een voorwaarde in.

Resultaat

Geeft een voorbeeld van het resultaat weer.

Naamruimtes bewerken

Opent het dialoogvenster Naamruimtes voor formulieren waarin u naamruimtes kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.

Help ons, alstublieft!