Toevoegen/Bewerken

Voegt een nieuw item toe of wijzigt het geselecteerde item in de XForms Data Navigator. Items kunnen elementen, attributen, indieningen of bindingen zijn.

LibreOffice voegt een nieuw item in direct na het momenteel geselecteerde item in de Data-navigator. Er wordt een nieuw attribuut toegevoegd aan het momenteel geselecteerde element.

Naam

Voer de naam van het item in.

Notitiepictogram

De attribuutnamen moeten uniek zijn binnen dezelfde groep.


Standaardwaarde

Voer een standaardwaarde voor het geselecteerde item in.

Instellingen

Specificeert de eigenschappen van het geselecteerde item.

Gegevenstype

Selecteer het gegevenstype voor het geselecteerde item.

Vereist

Geeft aan dat het item in het XForm opgenomen moet zijn.

De knop Voorwaarde opent het dialoogvenster Voorwaarde toevoegen waar u gebruikte naamruimten en volledige XPath-expressies kunt invoeren.

Relevant

Hiermee geeft u aan dat het item relevant is.

De knop Voorwaarde opent het dialoogvenster Voorwaarde toevoegen waar u gebruikte naamruimten en volledige XPath-expressies kunt invoeren.

Randvoorwaarde

Hiermee geeft u aan dat het item een randvoorwaarde is.

De knop Voorwaarde opent het dialoogvenster Voorwaarde toevoegen waar u de beperkingsvoorwaarde kunt opgeven.

Alleen-lezen

Hiermee geeft u aan dat het item alleen-lezen is.

De knop Voorwaarde opent het dialoogvenster Voorwaarde toevoegen waar u gebruikte naamruimten en volledige XPath-expressies kunt invoeren.

Berekenen

Hiermee geeft u aan dat het item berekend is.

De knop Voorwaarde opent het dialoogvenster Voorwaarde toevoegen waar u de berekening kunt invoeren.

Help ons, alstublieft!