Toevoegen/Bewerken

Voegt een nieuw item toe of wijzigt het geselecteerde item in de XForms Data Navigator. Items kunnen elementen, attributen, indieningen of bindingen zijn.

LibreOffice inserts a new item directly after the currently selected item in the Data Navigator. A new attribute is added to the currently selected element.

Naam

Voer de naam van het item in.

Notitiepictogram

De attribuutnamen moeten uniek zijn binnen dezelfde groep.


Standaardwaarde

Voer een standaardwaarde voor het geselecteerde item in.

Instellingen

Specificeert de eigenschappen van het geselecteerde item.

Gegevenstype

Selecteer het gegevenstype voor het geselecteerde item.

Vereist

Geeft aan dat het item in het XForm opgenomen moet zijn.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Relevant

Hiermee geeft u aan dat het item relevant is.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Randvoorwaarde

Hiermee geeft u aan dat het item een randvoorwaarde is.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can specify the constraint condition.

Alleen-lezen

Hiermee geeft u aan dat het item alleen-lezen is.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Berekenen

Hiermee geeft u aan dat het item berekend is.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter the calculation.

Help ons, alstublieft!