Gegevens-Navigator

Specificeert de gegevensstructuur van het huidige XForms-document.

Modelnaam

Selecteer het XForms-model dat u wilt gebruiken.

Modellen

Hiermee kunt u XForm-modellen toevoegen, hernoemen en verwijderen.

Toevoegen

Opent het dialoogvenster Model toevoegen waarin u een XForm-model kunt toevoegen.

Modelgegevens werken de status van het aanpassen van het document bij

Indien ingeschakeld zal de documentstatus worden ingesteld op "gewijzigd" als u een willekeurig besturingselement van het formulier, dat is gebonden aan de gegevens in het model, wijzigt. Indien niet ingeschakeld leidt een dergelijke wijziging niet tot het instellen van de documentstatus op "gewijzigd".

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde XForm-model. U kunt het laatste model niet verwijderen.

Naam wijzigen

Wijzigt de naam van het geselecteerde XForm-model.

Details weergeven

Verandert de weergave zodat details weergegeven of verborgen worden.

Exemplaar

Geeft een lijst van de items die bij de huidige instantie horen.

Indieningen

Geeft een overzicht van de sjablonen.

Bindingen

Geeft een overzicht van de bindingen voor de XForm.

Exemplaren

Deze knop biedt submenu's waarmee exemplaren toegevoegd, bewerkt of verwijderd kunnen worden.

Toevoegen

Opent een dialoogvenster waarin u een nieuw exemplaar kunt toevoegen.

Bewerken

Opent een dialoogvenster waarin u het huidige exemplaar kunt wijzigen.

Verwijderen

Verwijdert het huidige exemplaar. U kunt het laatste exemplaar niet verwijderen.

Gegevenstypen weergeven

Verandert de weergave zodat er meer of minder details weergegeven worden.

Toevoegen

Opent een dialoogvenster om een nieuw item (element, attribuut, indiening of binding) als een subitem van het huidige item toe te voegen.

Bewerken

Opent een dialoogvenster om het geselecteerde item (element, attribuut, indiening of binding) te bewerken.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde item (element, attribuut, indiening of binding).

Help ons, alstublieft!