Tijdstempelautoriteit

Tijdstempelautoriteiten (TSA) geven digitaal ondertekende tijdstempels (RFC 3161) uit, die optioneel worden gebruikt tijdens het exporteren van ondertekende PDF's.

Het toevoegen van een vertrouwde tijdstempel aan een elektronische handtekening biedt een digitaal zegel van gegevensintegriteit en een betrouwbare datum en tijd waarop de transactie heeft plaatsgevonden. Ontvangers van documenten met een vertrouwde tijdstempel kunnen verifiëren wanneer het document digitaal of elektronisch is ondertekend en ook controleren of het document niet is gewijzigd na de datum waarvoor de tijdstempel instaat.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice - Beveiliging - TSA's


Lijst met tijdstempelautoriteiten

Geef de lijst met bestaande TSA's weer.

Toevoegen

Opent het dialoogvenster Naam om een nieuwe URL voor tijdstempelautoriteit in te voeren.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde item in de lijst. De verwijdering is onmiddellijk en geeft geen bevestigingsvenster weer.

Help ons, alstublieft!