De ondertekening-regel digitaal ondertekenen

Met LibreOffice kunt u een ondertekeningsregel in uw document digitaal ondertekenen.

Bij het ondertekenen van een ondertekening-regel vult LibreOffice de regel met de naam van de ondertekenaar, voegt de informatie van de uitgever van het digitale certificaat toe en voegt optioneel de datum van ondertekening in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Selecteer het contextmenu van het grafische object van de ondertekeningsregel. Kies Ondertekenen op regel voor ondertekening.


Naam

Voer uw naam in als ondertekenaar van het document. Uw naam wordt ingevoegd boven de horizontale handtekeninglijn.

Certificaat

Klik op de knop Certificaat weergeven om het dialoogvenster Certificaat weergeven te openen, waar uw certificaten worden vermeld. Selecteer het certificaat dat geschikt is om het document te ondertekenen.

note

De informatie van de uitgever van het certificaat wordt onder in het object van de ondertekening-regel ingevoegd.


Instructies voor de ondertekenaar

In dit gebied worden de instructies weergegeven die door de maker van het document zijn ingevoerd in de ondertekingsregel invoegen.

Opmerkingen toevoegen

Voer opmerkingen in over de handtekening. De opmerkingen worden weergegeven in het veld Beschrijving van het certificaat.

note

Indien ingeschakeld toen de ondertekening-regel werd gemaakt, wordt de datum van ondertekening in de rechterbovenhoek van het object ondertekening-regel ingevoegd.


Getekende ondertekening-regel

Help ons, alstublieft!