Certificaat selecteren

Selecteer het certificaat waarmee u het huidige document digitaal wilt ondertekenen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Digitale ondertekening - Digitale ondertekening.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Algemeen, druk op de knop Digitale ondertekening en klik dan op de knop Document ondertekenen.


Over digitale ondertekening

Lijst

Selecteer het certificaat waarmee u het huidige document digitaal wilt ondertekenen.

Certificaat weergeven

Opent het dialoogvenster Certificaat weergeven, waar u het geselecteerde certificaat kunt bekijken.

Beschrijving

Type een doel voor de handtekening.

Help ons, alstublieft!