Beveiligingswaarschuwing

Opent u een document met een niet-ondertekende macro of een getekende macro uit een onbekende bron, dan wordt het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing geopend.

Macro's in- of uitschakelen. Kies LibreOffice - Beveiliging in het dialoogvenster Opties om de opties in te stellen.

Handtekening bekijken

Opent een dialoogvenster waar u de handtekening kunt zien.

Macro's die afkomstig zijn van deze bron, altijd vertrouwen

Voegt de huidige macrobron aan de lijst van betrouwbare bronnen toe.

Macro's inschakelen

Maakt het mogelijk macro's in het document uit te voeren.

Macro's uitschakelen

Maakt het onmogelijk macro's in het document uit te voeren.

Help ons, alstublieft!