Beginweergave

Stelt de opties in voor de beginweergave van het PDF-bestand in de externe PDF-viewer.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Beginweergave.


Afbeelding van dialoogvenster PDF-opties - Beginweergave

Deelvensters

Alleen pagina

Selecteer om een PDF-bestand te genereren dat alleen de pagina-inhoud toont.

Overzicht en pagina

Selecteer om een PDF-bestand te genereren met een bladwijzerpalet en de pagina-inhoud.

Thumbnails en pagina

Selecteer om een PDF-bestand te genereren met een palet met miniaturen en de pagina-inhoud.

Op pagina openen

Selecteer om de gegeven pagina weer te geven wanneer de lezer het pdf-bestand opent.

Vergroting

Standaard

Selecteer om een PDF-bestand te genereren waarin de pagina-inhoud wordt weergegeven zonder te zoomen. Als de lezersoftware is geconfigureerd om standaard een zoomfactor te gebruiken, wordt de pagina weergegeven met die zoomfactor.

In venster passen

Selecteer om een PDF-bestand te genereren waarin de pagina wordt ingezoomd zodat deze volledig in het leesvenster past.

Breedte passend maken

Selecteer om een PDF-bestand te genereren waarin de pagina wordt ingezoomd om in de breedte van het lezersvenster te passen.

Aanpassen aan zichtbaar

Selecteer om een PDF-bestand te genereren waarin de tekst en afbeeldingen op de pagina worden ingezoomd om in de breedte van het lezersvenster te passen.

Zoomfactor

Selecteer een bepaalde zoomfactor wanneer de lezer het pdf-bestand opent.

Pagina-indeling

Standaard

Selecteer om een PDF-bestand te genereren dat de pagina's toont volgens de indelingsinstelling van de lezersoftware.

Enkele pagina

Selecteer om een PDF-bestand te genereren dat één pagina tegelijk weergeeft.

Continue

Selecteer om een PDF-bestand te genereren dat pagina's in een doorlopende verticale kolom toont.

Continue richting

Selecteer om een PDF-bestand te genereren waarin pagina's naast elkaar in een doorlopende kolom worden weergegeven. Bij meer dan twee pagina's wordt de eerste pagina aan de rechterkant weergegeven.

Eerste pagina is links

Selecteer om een PDF-bestand te genereren waarin pagina's naast elkaar worden weergegeven in een doorlopende kolom. Bij meer dan twee pagina's wordt de eerste pagina links weergegeven. U moet ondersteuning inschakelen voor complexe tekstindeling onder Taalinstellingen - Talen in het dialoogvenster Opties.

Help ons, alstublieft!