Algemeen

Stelt de algemene opties in voor het exporteren van uw document naar een PDF-bestand. Bereik, afbeeldingen, watermerk, formulieren en andere parameters.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Algemeen.


Afbeelding van dialoogvenster PDF Exporteren Algemene Opties

Bereik

Stelt de exportopties in voor de pagina's in het pdf-bestand.

Alle

Exporteert alle gedefinieerde afdrukbereiken. Als er geen afdrukbereik is gedefinieerd, wordt het hele document geƫxporteerd.

Pagina's

Exporteert de pagina's die u in het vak typt.

Gebruik het formaat 3-6 om een reeks pagina's te exporteren. Gebruik het formaat 7; 9; 11 om losse pagina's te exporteren. Als u wilt, kunt u een combinatie van paginabereiken en afzonderlijke pagina's exporteren door een indeling te gebruiken als 3-6; 8; 10; 12.

Selectie

Exporteert de huidige selectie.

Bekijk PDF na exporteren

Open het geƫxporteerde document in de standaard pdf-viewer van het systeem.

Afbeeldingen

Stelt de PDF-exportopties in voor afbeeldingen in uw document.

Verliesvrije compressie

Selecteert een verliesvrije compressie voor afbeeldingen. Alle pixels blijven behouden.

JPEG-compressie

Selecteer een JPEG-compressieniveau. Bij een hoog kwaliteitsniveau blijven bijna alle pixels behouden. Bij een laag kwaliteitsniveau gaan sommige pixels verloren en worden artefacten geĆÆntroduceerd, maar worden de bestanden kleiner.

Kwaliteit

Voer het kwaliteitsniveau voor JPEG-compressie in.

Verklein afbeeldingsresolutie

Selecteer om de afbeeldingen opnieuw te samplen of de grootte ervan te verkleinen tot een lager aantal pixels per inch.

Selecteer de doelresolutie voor de afbeeldingen.

note

EPS-afbeeldingen met ingesloten voorvertoningen worden alleen als voorbeeld geƫxporteerd. EPS-afbeeldingen zonder ingesloten voorvertoningen worden geƫxporteerd als lege tijdelijke aanduidingen.


Watermerk

Voeg een gecentreerde, verticale, lichtgroene watermerktekst toe aan de pagina-achtergrond. Het watermerk maakt geen deel uit van het brondocument.

Met watermerk ondertekenen

Vink aan om de plaatsing van een watermerk in te schakelen.

Tekst

Voeg de tekst in voor het watermerk.

note

U kunt de positie, oriƫntatie en grootte van het watermerk niet aanpassen. Het watermerk wordt niet opgeslagen in het brondocument.


Algemeen

Stelt algemene PDF-exportopties in.

Hybrid PDF (ingesloten ODF-bestand)

Met deze instelling kunt u het document exporteren als een .pdf-bestand met twee bestandsindelingen: PDF en ODF. In PDF-viewers gedraagt het zich als een normaal .pdf-bestand en blijft het volledig bewerkbaar in LibreOffice.

Archief (PDF/A, ISO 19005)

Converteert naar de indeling PDF/A-1b, PDF/A-2b of PDF/A-3b. Alle lettertypen die in het brondocument worden gebruikt, zijn ingesloten in het gegenereerde PDF-bestand en er worden PDF-tags geschreven. Het primaire doel is om een elektronisch document te maken waarvan het uiterlijk apparaat- en applicatie-onafhankelijk is, waardoor het geschikt is voor langdurige bewaring.

note

PDF/A-2b wordt aanbevolen voor de meeste gebruikers, omdat het lagen en transparantie met vormen en afbeeldingen mogelijk maakt. Het comprimeert ook beter (JPEG 2000) dan PDF/A-1b, en produceert meestal kleinere bestanden. PDF/A-3b is identiek aan PDF/A-2b, maar accepteert ook het insluiten van andere bestandsindelingen.


Universele toegankelijkheid (PDF/UA)

Creƫert een universeel PDF-bestand dat voldoet aan de toegankelijkheid en voldoet aan de vereisten van de PDF/UA (ISO 14289)-specificaties.

Tagged PDF (voegt documentstructuur toe)

Selecteer om PDF-tags te schrijven. Dit kan de bestandsgrootte enorm vergroten.

Getagde PDF bevat informatie over de structuur van de documentinhoud. Dit kan helpen om het document weer te geven op apparaten met verschillende schermen en bij gebruik van schermlezersoftware.

PDF-formulier maken

Kies ervoor om een PDF-formulier te maken. Dit kan worden ingevuld en afgedrukt door de gebruiker van het pdf-document.

Opmaak bevestigen

Selecteer de opmaak voor het indienen van formulieren vanuit het pdf-bestand.

Selecteer de opmaak van de gegevens die u van de indiener ontvangt: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML of XML.

Deze instelling overschrijft de URL-eigenschap van het besturingselement die u in het document instelt.

Dubbele veldnamen toestaan

Hiermee kunt u dezelfde veldnaam gebruiken voor meerdere velden in het gegenereerde PDF-bestand. Indien uitgeschakeld, worden veldnamen geƫxporteerd met behulp van gegenereerde unieke namen.

Structuur

Stelt opties in voor diverse functies, zoals bladwijzers, opmerkingen, paginalay-out.

Overzichten exporteren

Selecteer om bladwijzers van Writer-documenten te exporteren als PDF-bladwijzers. Er worden bladwijzers gemaakt voor alle overzichtsalinea's (Extra - Hoofdstuknummering) en voor alle inhoudsopgave-items waarvoor u hyperlinks in het brondocument hebt toegewezen.

note

Alleen alinea's met overzichtsniveau 1 - 10 worden geƫxporteerd. De naam van het alinea-opmaakprofiel is niet relevant. De standaardversie van Alinea-opmaakprofiel Titel wordt bijvoorbeeld niet geƫxporteerd wanneer het overzichtsniveau Tekstblok is. Om het overzichtsniveau van een alinea te zien, kiest u het tabblad Opmaak - Alinea - Overzicht en nummering.


Notities als PDF-aantekeningen

Selecteer deze optie om opmerkingen van Writer- en Calc-documenten als PDF-aantekeningen te exporteren.

Om notities van Writer-documenten te exporteren zoals ze worden weergegeven in LibreOffice, kiest u - LibreOffice Writer - Afdrukken en selecteert u de optie In marges in het gedeelte Notities. De geƫxporteerde pagina's worden verkleind en de notities worden in de marge geplaatst.

Ingevoegde blanco pagina's automatisch exporteren

Indien ingeschakeld, worden automatisch ingevoegde blanco pagina's geƫxporteerd naar het pdf-bestand. Dit is het beste als u het pdf-bestand dubbelzijdig afdrukt. Voorbeeld: in een boek is een alinea-opmaakprofiel voor hoofdstukken ingesteld om altijd te beginnen met een oneven genummerde pagina. Als het vorige hoofdstuk op een oneven pagina eindigt, voegt LibreOffice een even genummerde blanco pagina in. Deze optie bepaalt of die even genummerde pagina moet worden geƫxporteerd of niet.

Gebruik XObjecten-referentie

Deze optie bepaalt hoe PDF-afbeeldingen weer naar PDF worden geƫxporteerd. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt de eerste pagina van de PDF-gegevens opgenomen in de uitvoer. De PDF-export voegt de gebruikte afbeeldingen, lettertypen en andere bronnen tijdens het exporteren samen. Dit is een complexe operatie, maar het resultaat is in verschillende viewers te zien. Als de optie is ingeschakeld, wordt de referentie XObject-markup gebruikt: dit is een eenvoudige bewerking, maar viewers moeten deze opmaak ondersteunen om vectorafbeeldingen weer te geven. Anders wordt een andere bitmap in de viewer weergegeven.

Help ons, alstublieft!