Algemeen

Stelt de algemene opties in voor het exporteren van uw document naar een PDF-bestand. Bereik, afbeeldingen, watermerk, formulieren en andere parameters.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Algemeen.


Afbeelding van dialoogvenster PDF Exporteren Algemene Opties

Bereik

Stelt de exportopties in voor de pagina's in het pdf-bestand.

Alle

Exporteert alle gedefinieerde afdrukbereiken. Als er geen afdrukbereik is gedefinieerd, wordt het hele document geƫxporteerd.

Pagina's

Exporteert de pagina's die u in het vak typt.

Gebruik het formaat 3-6 om een reeks pagina's te exporteren. Gebruik het formaat 7; 9; 11 om losse pagina's te exporteren. Als u wilt, kunt u een combinatie van paginabereiken en afzonderlijke pagina's exporteren door een indeling te gebruiken als 3-6; 8; 10; 12.

Selectie

Exporteert de huidige selectie.

Bekijk PDF na exporteren

Open het geƫxporteerde document in de standaard pdf-viewer van het systeem.

Afbeeldingen

Stelt de PDF-exportopties in voor afbeeldingen in uw document.

Verliesvrije compressie

Selecteert een verliesvrije compressie voor afbeeldingen. Alle pixels blijven behouden.

JPEG-compressie

Selecteer een JPEG-compressieniveau. Bij een hoog kwaliteitsniveau blijven bijna alle pixels behouden. Bij een laag kwaliteitsniveau gaan sommige pixels verloren en worden artefacten geĆÆntroduceerd, maar worden de bestanden kleiner.

Kwaliteit

Voer het kwaliteitsniveau voor JPEG-compressie in.

Verklein afbeeldingsresolute

Selecteer om de afbeeldingen opnieuw te samplen of de grootte ervan te verkleinen tot een lager aantal pixels per inch.

Selecteer de doelresolutie voor de afbeeldingen.

note

EPS-afbeeldingen met ingesloten voorvertoningen worden alleen als voorbeeld geƫxporteerd. EPS-afbeeldingen zonder ingesloten voorvertoningen worden geƫxporteerd als lege tijdelijke aanduidingen.


Watermerk

Voeg een gecentreerde, verticale, lichtgroene watermerktekst toe aan de pagina-achtergrond. Het watermerk maakt geen deel uit van het brondocument.

Met watermerk ondertekenen

Vink aan om de plaatsing van een watermerk in te schakelen.

Tekst

Voeg de tekst in voor het watermerk.

note

U kunt de positie, oriƫntatie en grootte van het watermerk niet aanpassen. Het watermerk wordt niet opgeslagen in het brondocument.


Algemeen

Stelt algemene PDF-exportopties in.

Hybrid PDF (ingebed ODF-bestand)

Met deze instelling kunt u het document exporteren als een .pdf-bestand met twee bestandsindelingen: PDF en ODF. In PDF-viewers gedraagt het zich als een normaal .pdf-bestand en blijft het volledig bewerkbaar in LibreOffice.

Archive (PDF/A, ISO 19005)

Converts to the PDF/A-1b, PDF/A-2b, or PDF/A-3b format. All fonts used in the source document are embedded in the generated PDF file, and PDF tags are written. The primary purpose is to create an electronic document whose appearance is device and application independent, making it suitable for long term preservation.

note

PDF/A-2b is recommended for most users, because it allows for layers and transparency with shapes and images. It also compresses better (JPEG 2000) than PDF/A-1b, usually producing smaller files. PDF/A-3b is identical to PDF/A-2b, but also accepts embedding of other file formats.


Universal Accessibility (PDF/UA)

Creates a universal accessibility-complaint PDF file that follows the requirements of PDF/UA (ISO 14289) specifications.

Tagged PDF (voegt documentstructuur toe)

Selecteer om PDF-tags te schrijven. Dit kan de bestandsgrootte enorm vergroten.

Getagde PDF bevat informatie over de structuur van de documentinhoud. Dit kan helpen om het document weer te geven op apparaten met verschillende schermen en bij gebruik van schermlezersoftware.

PDF-formulier maken

Kies ervoor om een PDF-formulier te maken. Dit kan worden ingevuld en afgedrukt door de gebruiker van het pdf-document.

Opmaak bevestigen

Selecteer de opmaak voor het indienen van formulieren vanuit het pdf-bestand.

Selecteer de opmaak van de gegevens die u van de indiener ontvangt: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML of XML.

Deze instelling overschrijft de URL-eigenschap van het besturingselement die u in het document instelt.

Dubbele veldnamen toestaan

Hiermee kunt u dezelfde veldnaam gebruiken voor meerdere velden in het gegenereerde PDF-bestand. Indien uitgeschakeld, worden veldnamen geƫxporteerd met behulp van gegenereerde unieke namen.

Structure

Sets options for diverse features such as bookmarks, comments, page layout.

Export outlines

Select to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Chapter Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document.

note

Only paragraphs with Outline level 1 - 10 will be exported. The name of the Paragraph Style is irrelevant. For example, the default version of Paragraph Style Title is not exported when its Outline level is Text Body. To see a paragraphā€™s Outline level, choose Format - Paragraph - Outline & Numbering tab.


Notities als PDF-aantekeningen

Selecteer deze optie om opmerkingen van Writer- en Calc-documenten als PDF-aantekeningen te exporteren.

Om notities van Writer-documenten te exporteren zoals ze worden weergegeven in LibreOffice, kiest u - LibreOffice Writer - Afdrukken en selecteert u de optie In marges in het gedeelte Notities. De geƫxporteerde pagina's worden verkleind en de notities worden in de marge geplaatst.

Ingevoegde blanco pagina's automatisch exporteren

Indien ingeschakeld, worden automatisch ingevoegde blanco pagina's geƫxporteerd naar het pdf-bestand. Dit is het beste als u het pdf-bestand dubbelzijdig afdrukt. Voorbeeld: in een boek is een alinea-opmaakprofiel voor hoofdstukken ingesteld om altijd te beginnen met een oneven genummerde pagina. Als het vorige hoofdstuk op een oneven pagina eindigt, voegt % PRODUCTNAME een even genummerde blanco pagina in. Deze optie bepaalt of die even genummerde pagina moet worden geƫxporteerd of niet.

Gebruik XObjecten-referentie

Deze optie bepaalt hoe PDF-afbeeldingen weer naar PDF worden geƫxporteerd. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt de eerste pagina van de PDF-gegevens opgenomen in de uitvoer. De PDF-export voegt de gebruikte afbeeldingen, lettertypen en andere bronnen tijdens het exporteren samen. Dit is een complexe operatie, maar het resultaat is in verschillende viewers te zien. Als de optie is ingeschakeld, wordt de referentie XObject-markup gebruikt: dit is een eenvoudige bewerking, maar viewers moeten deze opmaak ondersteunen om vectorafbeeldingen weer te geven. Anders wordt een andere bitmap in de viewer weergegeven.

Help ons, alstublieft!