Digitale ondertekening

Dit tabblad bevat de opties met betrekking tot het exporteren naar een digitaal ondertekende PDF.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Digitale ondertekening.


Digitale handtekeningen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de PDF echt is gemaakt door de oorspronkelijke auteur (d.w.z. u) en dat het document niet is gewijzigd sinds het is ondertekend.

De ondertekende PDF-export gebruikt de sleutels en X.509-certificaten die al zijn opgeslagen op uw standaardlocatie voor sleutelopslag of op een smartcard.

Als u een smartcard gebruikt, moet deze al geconfigureerd zijn voor gebruik door uw opslag van de sleutel. Dit gebeurt meestal tijdens de installatie van de smartcard-software.

Afbeelding van dialoogvenster PDF-opties - Digitale ondertekening

Certificaat

Gebruik dit certificaat om PDF-documenten digitaal te ondertekenen

Hiermee kunt u een certificaat selecteren dat moet worden gebruikt voor het ondertekenen van deze PDF-export.

Selecteren

Opent het dialoogvenster Selecteer certificaat.

Alle certificaten die in uw geselecteerde sleutelarchief zijn gevonden, worden weergegeven. Als de opslag van de sleutel met een wachtwoord is beveiligd, wordt u hierom gevraagd. Als u een smartcard gebruikt die is beveiligd met een pincode, wordt u hier ook om gevraagd.

Selecteer het certificaat dat u wilt gebruiken voor het digitaal ondertekenen van de geëxporteerde PDF door op de overeenkomstige regel te klikken en klik vervolgens op OK.

Alle andere velden op het tabblad Digital ondertekening zijn alleen toegankelijk nadat een certificaat is geselecteerd.

Certificaatwachtwoord

Voer het wachtwoord in dat wordt gebruikt voor het beschermen van de privésleutel, die is gekoppeld aan het geselecteerde certificaat. Meestal is dit het sleutelarchiefwachtwoord.

note

Als het sleutelarchiefwachtwoord al is ingevoerd in het dialoogvenster Certificaat selecteren, is het sleutelarchief mogelijk al ontgrendeld en is het wachtwoord niet opnieuw nodig. Maar voor de zekerheid toch maar invoeren.


warning

Voer hier de pincode in als u een smartcard gebruikt. Bij sommige smartcardsoftware wordt u opnieuw om de pincode gevraagd voordat u ondertekent. Dit is omslachtig, maar zo werken smartcards.


Locatie, Contactinformatie, Reden

Met deze drie velden kunt u optioneel aanvullende informatie invoeren over de digitale handtekening die op de pdf wordt toegepast (waar, door wie en waarom deze is gemaakt). Het wordt ingesloten in de juiste PDF-velden en is zichtbaar voor iedereen die de PDF bekijkt. Elk of alle drie de velden mogen leeg worden gelaten.

Tijdstempelautoriteit

Tijdens het PDF-ondertekeningsproces wordt de TSA gebruikt om een digitaal ondertekende tijdstempel te verkrijgen die vervolgens in de handtekening wordt ingesloten. Met dit (RFC 3161) tijdstempel kan iedereen die de pdf bekijkt, controleren wanneer het document is ondertekend.

Als er geen TSA-URL is geselecteerd (de standaardinstelling), krijgt de handtekening geen tijdstempel, maar wordt de huidige tijd van uw lokale computer gebruikt.

Help ons, alstublieft!