Als PDF exporteren

Slaat het huidige bestand op in de indeling PDF (Portable Document Format) versie 1.4. Een PDF-bestand kan op elk platform worden bekeken en afgedrukt terwijl de oorspronkelijke opmaak behouden blijft, er van uitgaande dat de ondersteunende software is geïnstalleerd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF.


General

Sets the general options for exporting your document to a PDF file. Range, images, watermark, forms and other parameters.

Initial View

Sets the options for the initial view of the PDF file in the external PDF viewer.

User Interface

Specifies the options for the external PDF viewer user interface.

Links

Specify how to export bookmarks and hyperlinks in your document.

Security

Specifies the security options of the exported PDF file.

Digital Signatures

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Knop Exporteren

Exporteert het huidige bestand in de PDF-indeling.

Help ons, alstublieft!