Opnieuw opstarten in veilige modus

Veilige modus is een modus waar LibreOffice tijdelijk met een nieuw gebruikersprofiel begint en hardware versnelling uitschakelt. Het helpt om een niet-werkende LibreOffice instantie te herstellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Help - Opnieuw starten in veilige modus.

Vanuit een opdrachtregel

Start LibreOffice vanaf de opdrachtregel met de optie --safe-mode


Wat kan ik doen in veilige modus?

Eenmaal in de veilige modus wordt er een dialoogvenster weergegeven met drie opties voor herstel van gebruikersprofielen

In veilige modus doorgaan

Met deze optie kunt met LibreOffice werken zoals u gewend bent, maar met een tijdelijk gebruikersprofiel. Het betekent ook dat alle configuratiewijzigingen die in het tijdelijke gebruikersprofiel worden gemaakt, na het opnieuw starten verloren gaan.

Opnieuw starten in normale modus

Kiezen voor Opnieuw starten in veilige modus zal alle wijzigingen negeren, veilige modus beƫindigen en LibreOffice opnieuw starten in normale modus. Gebruik deze optie als u hier per abuis in gekomen bent.

Wijzigingen toepassen en opnieuw opstarten

Het dialoogvenster biedt meerdere mogelijkheden aan om het gebruikersprofiel aan te passen om te helpen bij het herstellen van LibreOffice. Ze worden van boven naar beneden ingrijpender, dus u moet ze na elkaar proberen. Het kiezen van deze optie is van toepassing op geselecteerde wijzigingen.

Van reservekopie herstellen

LibreOffice houdt back-ups van configuraties en geactiveerde extensies bij. Gebruik deze optie om terug te keren naar de vorige toestand als uw problemen waarschijnlijk veroorzaakt worden door recente wijzigingen in configuratie of extensies.

Configureren

U kunt alle extensies, die door de gebruiker zijn geĆÆnstalleerd, uitschakelen. U kunt ook de hardware-acceleratie uitschakelen. Activeer deze optie als u crashes bij het opstarten of visuele haperingen, vaak gerelateerd aan hardware-acceleratie, ervaart.

Extensies

Soms kan LibreOffice niet worden gestart door extensies die blokkeren of crashen. Met deze optie kunt u alle extensies die door de gebruiker zijn geĆÆnstalleerd, evenals gedeelde en gebundelde extensies, uitschakelen. Het verwijderen van gedeelde en gebundelde extensies moet met overleg worden gebruikt. Het werkt alleen als u de nodige toegangsrechten hebt.

Fabrieksinstellingen herstellen

Als al het andere mislukt, kunt u uw gebruikersprofiel terugzetten naar de fabrieksinstelling. De eerste optie Instellingen en interface-aanpassingen herstellen herstelt alle wijzigingen in de configuratie en de gebruikersinterface, maar behoudt zaken zoals je persoonlijke woordenboek, sjablonen enz. De tweede optie zal het hele profiel terugzetten in de staat waarin LibreOffice voor de eerste keer geĆÆnstalleerd werd.

tip

Als u uw probleem niet kunt oplossen met de veilige modus, klikt u op Geavanceerd. U vindt daar instructies hoe u meer hulp kunt krijgen.


tip

Als u een probleem met uw gebruikersprofiel wilt doorgeven, door te klikken op Maak een zip-bestand van uw gebruikersprofiel maakt u een zip-bestand dat kan worden verzonden naar het bug-tracking systeem om onderzocht te worden door de ontwikkelaars.


warning

Wees ervan bewust dat het geĆ¼ploade profiel gevoelige informatie kan bevatten, zoals uw persoonlijke woordenboek, instellingen en geĆÆnstalleerde extensies.


Help ons, alstublieft!