Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Paste Unformatted Text

Paste only the text contents, without any formatting.

Paste Special

Voegt de inhoud van het klembord in het huidige bestand met een gespecificeerde indeling in.

Help ons, alstublieft!