Plakken zoals de kolommen hiervoor

Voeg klembordtabelgegevens in een tabel in als nieuwe kolommen ervoor in plaats van de inhoud van de originele cellen van de doeltabel te overschrijven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Plakken speciaal - Als kolommen ervoor plakken.

Klik met rechts op de doeltabelcel om het contextmenu te openen en kies Plakken speciaal - Kolommen ervoor.


Help ons, alstublieft!