Wachtwoord

Wijst een wachtwoord toe om te voorkomen dat gebruikers niet geautoriseerde wijzigingen aanbrengen.

U zou alleen wachtwoorden moeten gebruiken die moeilijk te vinden zijn door anderen of door programma's. Een wachtwoord zou aan deze regels moeten voldoen:

Het wachtwoord voor het openen moet worden ingegeven om het bestand te openen.

Het wachtwoord voor toestemming moet worden ingevoerd om het document te bewerken.

Wachtwoord

Typ een wachtwoord. Een wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Bevestigen

Voer het wachtwoord nogmaals in.

Opheffen wachtwoordbescherming

Open het document en sla dat op zonder wachtwoord om een wachtwoord te verwijderen.

Help ons, alstublieft!